**به سایت رسمی انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان گیلان خوش آمدید**  

شهرستان آستارا

91/257 نفر

جمعیت

62/814 نفر

ساکن در نقاط شهری

  28/443 نفر

ساکن در نقاط روستایی

32 نفر

تعداد بیماران دیالیزی

 

آستارا- خیابان حکیم نظامی-اورژانس قدیم- جنب سازمان انتقال خون

انجمن کلیوی شعبه آستارا

44816192

شماره تماس انجمن کلیوی شعبه آستارا

خیابان چهارراه حکیم نظامی-بیمارستان شهید بهشتی

محل دیالیز

44813163

شماره تماس بیمارستان

15 تخت

تعداد تختهای دیالیز

                                                                   

پیوندهای تصویری