**به سایت رسمی انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان گیلان خوش آمدید**  

شهرستان فومن

92/310 نفر

جمعیت

37/869 نفر

ساکن در نقاط شهری

  54/439 نفر

ساکن در نقاط روستایی

42 نفر

تعداد بیماران دیالیزی

 

فومن- روبروی اداره برق- ساختمان 4 دی

 

انجمن کلیوی شعبه فومن

34739030

شماره تماس انجمن کلیوی شعبه فومن

فومن- خیابان شهید بهشتی- کردآباد -بیمارستان امام حسن مجتبی(ع)

محل دیالیز

34737096

شماره تماس بیمارستان

11 تخت

تعداد تختهای دیالیز

                                                                   

پیوندهای تصویری