**به سایت رسمی انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان گیلان خوش آمدید**  

شهرستان ماسال

52/649 نفر

جمعیت

23/630 نفر

ساکن در نقاط شهری

  29/019 نفر

ساکن در نقاط روستایی

26 نفر

تعداد بیماران دیالیزی

 

خیابان فلسطین- پشت داروخانه دکتر جباری

انجمن کلیوی شعبه ماسال

44666280

شماره تماس انجمن کلیوی شعبه ماسال

کیلومتر 3 جاده شاندرمن-بیمارستان رسالت

محل دیالیز

44661540

شماره تماس بیمارستان

16 تخت

تعداد تختهای دیالیز

                                                                   

پیوندهای تصویری