**به سایت رسمی انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان گیلان خوش آمدید**  

شهرستان لنگرود

 

140/686 نفر

جمعیت

73/709 نفر

ساکن در نقاط شهری

  66/977 نفر

ساکن در نقاط روستایی

87 نفر

تعداد بیماران دیالیزی

 

میدان شهر(نماز) جنب پل خشتی-پاساژ شهرداری طبقه دوم

انجمن کلیوی شعبه لنگرود

42553811

شماره تماس انجمن کلیوی شعبه لنگرود

لنگرود- خیابان امام خمینی (ره)-بیمارستان شهید امینی

محل دیالیز

42524008

شماره تماس بیمارستان

20 تخت

تعداد تختهای دیالیز

                                                                  

پیوندهای تصویری