**به سایت رسمی انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان گیلان خوش آمدید**  

شهرستان آستانه اشرفیه

                             

108/130 نفر

جمعیت

58/963 نفر

ساکن در نقاط شهری

  49/167 نفر

ساکن در نقاط روستایی

56 نفر

تعداد بیماران دیالیزی

 

پشت حرم-خیابان نواب صفوی-بازار پیشگامان-پلاک22

انجمن کلیوی شعبه آستانه اشرفیه

42134743

شماره تماس انجمن کلیوی شعبه آستانه

خیابان نواب صفوی-روبروی فرمانداری- بیمارستان کوثر

محل دیالیز

42124445

شماره تماس بیمارستان

20 تخت

تعداد تختهای دیالیز

پیوندهای تصویری