**به سایت رسمی انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان گیلان خوش آمدید**  

درباره انجمن و اهداف آن

1-انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان گیلان در چه تاریخ تأسیس شده است؟

   ج- در سال 1372 با همت عاقبت اندیشان استان گیلان آغاز بکار نمود.

2-تشکیلات انجمن به چه صورتی است؟

   ج-بصورت هیت مؤسس-هیت امنا-هیت مدیره-مدیرعامل که در تهران هستند و استان گیلان شعبه ای از انجمن تهران است.

3-اهداف انجمن چیست؟

   ج-ارائه خدمات درمانی-آزمایشگاهی-دندانپزشکی-رفاهی-اقتصادی-فرهنگی-ورزشی-تأمین هزینه های ایاب و ذهاب.

4-درآمدهای انجمن از چه محلی تأمین میگردد:

   ج-از محل فروش قبوض و صندوق ها و کمک خیرین

5-انجمن از بودجه دولتی بهره مند است؟

   ج-خیر ، صد در صد از محل کمکهای نقدی و غیرنقدی خیرین تأمین میگردد.

6-درحال حاضر چند نفر بیمار دیالیزی تحت پوشش دارید؟

   ج-1200 نفر در سطح استان گیلان البته بیمارانی که بیش از6بار دیالیز شده اند و کارت دیالیز برایشان صادر گردیده است.

7-تا کنون چند پیوند کلیه در استان صورت پذیرفته است؟

   ج-تا کنون 1490مورد پیوند شکل گرفته که 70% پیوند زنده که هرپیوند به همراه هزینه های آزمایشگاهی مبلغ 250/000/000ريال برای خریدار کلیه هزینه در بردارد و 30%  پیوند مرگ مغزی توسط متخصصین بیمارستان رازی رشت که کلیه هزینه پیوند و دیالیز در بیمارستانهای دولتی بصورت رایگان شکل می پذیرد.

8-هزینه سالانه انجمن چه مبلغ می باشد؟

   ج-بالغ بر 1/5 میلیارد تومان غیر از هزینه پیوند زنده اگر توسط انجمن صورت پذیرد.

9-اگر درآمدها با هزینه ها هماهنگ نباشند چه مشکلی پیش خواهد آمد؟

   ج-مرگ زودرس برای بیماران

10-از ما چه انتظاری دارید؟

   ج- انتظار بیماران دیالیزی رهنمود ،یاری،همکاری و پشتیبانی شما بزرگان عاقبت اندیش را می طلبد.امید است با عنایت پروردگار متعال پشتوانه ای محکم و پایدار برای این عزیزان باشید ان شاءا...

پیوندهای تصویری