**به سایت رسمی انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان گیلان خوش آمدید**  

شهرستان لاهیجان

167/544 نفر

جمعیت

104/686 نفر

ساکن در نقاط شهری

  38/904 نفر

ساکن در نقاط روستایی

81 نفر

تعداد بیماران دیالیزی لاهیجان و سیاهکل

 

میدان شهدا-جنب بانک ایران زمین-پاساژ محمودی-طبقه2

انجمن کلیوی شعبه اهیجان و سیاهکل

42346007

شماره تماس انجمن کلیوی شعبه اهیجان و سیاهکل

لاهیجان-بازکیا گوراب- بیمارستان سیدالشهداء لاهیجان

سیاهکل -بیمارستان غدیر

محل دیالیز

بیمارستان غدیر42293362- بیمارستان سیدالشهداء42326247  

شماره تماس بیمارستان

16-5 تخت

تعداد تختهای دیالیز

                                                                   

پیوندهای تصویری