**به سایت رسمی انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان گیلان خوش آمدید**  

چگونگی اهدای عضو

چگونگی اهدای عضو
بیمار و اهداء کننده بعد از انعقاد قرارداد در دفتر انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان گیلان جهت انجام آزمایشات قبل از پیوند به پزشک معالج و آزمایشگاه مربوطه معرفی میگردند بعد از گرفتن جواب آزمایشات و تشخیص صحت آزمایشات توسط پزشک معالج با معرفی انجمن کلیوی به بیمارستان رازی رشت جهت انجام امورات بستری معرفی میگردند.

مدارک لازم جهت اهداء کلیه

 مجـردین

 • اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی اهداء کننده و رضایت دهنده (پدر ) .
 • آزمایش یا کارت گروه خون .
 • سه قطعه عکس از اهداء کننده و یک قطعه عکس از پدر
 • اصل وکپی دفترچه بیمه اهداءکننده .
 • تکمیل فرم ثبت نام در دفتر انجمن .

 متاهـلین

 • اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی اهداء کننده و رضایت دهنده (همسر ) .
 • آزمایش یا کارت گروه خون .
 • دو قطعه عکس از اهداء کننده و یک قطعه عکس از همسر
 • اصل وکپی دفترچه بیمه اهداءکننده .
 • تکمیل فرم ثبت نام در دفتر انجمن .

مدارک بیمارانی که بدون دیالیز برای نوبت پیوند ثبت نام می کنند :

 • اصل و کپی شناسنامه
 • اصل و کپی کارت ملی
 • اصل و کپی دفترچه بیمه
 • اصل و کپی نامه پزشک مبنی براینکه بیمار آمادگی پیوند دارد
 • اصل و کپی کارت یا آزمایش گروه خونی
 • سه قطعه عکس
 • تکمیل فرم اطلاعات بیمار در دفتر انجمن .

مدارک مورد نیاز جهت صدور کارت پیوند :

 • اصل کارت دیالیز بیمار
 • یک قطعه عکس
 • نامه ی پیوند از بخش پیوند بیمارستان مبنی براینکه بیمار در چه تاریخی مورد عمل پیوند کلیه قرار گرفته است (ماهیت اهداکننده، اینکه اهداکننده فرد غیرزنده بوده یا فرد زنده بایستی در نامه مشخص گردد .(

مدارک مورد نیاز جهت صدور کارت دیالیز :

 • اصل و کپی شناسنامه
 • اصل و کپی کارت ملی
 • اصل و کپی دفترچه بیمه
 • اصل و کپی کارت یا آزمایش گروه خون
 • اصل و کپی معرفی نامه دیالیز از معاونت درمان
 • سه قطعه عکس
 • تکمیل فرم اطلاعات بیمار در دفتر انجمن .

 


پیوندهای تصویری