**به سایت رسمی انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان گیلان خوش آمدید**  

شهرستان شفت

54/226 نفر

جمعیت

10/312 نفر

ساکن در نقاط شهری

  43/914 نفر

ساکن در نقاط روستایی

17 نفر

تعداد بیماران دیالیزی

 

فومن- روبروی اداره برق- ساختمان 4 دی

انجمن کلیوی شعبه شفت

34739030

شماره تماس انجمن کلیوی شعبه شفت

شفت- میدان انقلاب- خیابان ولیعصر-بیمارستان امام رضا(ع)

محل دیالیز

34786981

شماره تماس بیمارستان

4 تخت

تعداد تختهای دیالیز

                                                                   

پیوندهای تصویری