**به سایت رسمی انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان گیلان خوش آمدید**  

شهرستان املش

43/225 نفر

جمعیت

28/163 نفر

ساکن در نقاط شهری

  15/062 نفر

ساکن در نقاط روستایی

16 نفر

تعداد بیماران دیالیزی

 

بلوار شهدا-نبش ایستگاه شلمان

انجمن کلیوی شعبه املش

42720158

شماره تماس انجمن کلیوی شعبه املش

بعد از میدان امام حسین-خیابان امام خمینی-بیمارستان نیکوکار

محل دیالیز

42730685

شماره تماس بیمارستان

4 تخت

تعداد تختهای دیالیز

                                                                   

پیوندهای تصویری