**به سایت رسمی انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان گیلان خوش آمدید**  

شهرستان بندر انزلی

139/016 نفر

جمعیت

118/564 نفر

ساکن در نقاط شهری

  20/451 نفر

ساکن در نقاط روستایی

67 نفر

تعداد بیماران دیالیزی

 

خیابان مطهری-کوچه شهید رحیم پیشگا بحری- ساختمان پرشن

انجمن کلیوی شعبه بندر انزلی

44531811

شماره تماس انجمن کلیوی شعبه انزلی

کیلومتر 5 جاده آستارا-بیمارستان شهید بهشتی

محل دیالیز

44505259

شماره تماس بیمارستان

15 تخت

تعداد تختهای دیالیز

                                                                   

 

پیوندهای تصویری