**به سایت رسمی انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان گیلان خوش آمدید**  

ارائه گزارش و عملکرد انجمن کلیوی گیلان به ستاد فرمان امام خمینی (ره)

۴ تیر ۱۳۹۹ 23
ارائه گزارش و عملکرد انجمن کلیوی گیلان به ستاد فرمان امام خمینی (ره)

ارائه گزارش و عملکرد انجمن کلیوی گیلان توسط مدیر انجمن جناب آقای هوشنگ رضوان پناه به ریاست محترم ستاد فرمان امام خمینی (ره)استان گیلان آقای مهندس کرمی

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است

پیوندهای تصویری